Privacy Policy

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 of GDPR-wetgeving.

Bij het plaatsen van een bestelling op onze website, geef je ons de toestemming je persoonlijke gegevens (naam, adres, telefoon, e-mail) te gebruiken voor het verwerken van je bestelling ter uitvoering van de overeenkomst en het beheer van je account. Je gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst zoals voor het leveren van je bestelling. We kunnen je gegevens wel gebruiken voor de promotie van onze producten en diensten.

Bij een online betaling worden je betalingsgegevens veilig verwerkt door Mollie, zij verzorgen de communicatie met de banken zodat er een veilige online betaling kan gebeuren.

We zullen je persoonsgegevens automatisch bewaren zolang wij dit nodig achten. Voor sommige persoonsgegevens zal de bewaartermijn minimaal 10 jaar zijn en dit om tegemoet te komen aan de wettelijke boekhoudkundige of andere wettelijke verplichtingen.

Je hebt als klant onderstaande rechten i.v.m. je persoonsgegevens waarover we eventueel mogelijk beschikken.

  • Toegang tot de persoonsgegevens;
  • Corrigeren, vervolledigen of bijwerken van je persoonsgegevens;
  • Verwijderen van je persoonsgegevens;
  • Een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
  • Overdraagbaarheid van je persoonsgegevens;
  • Bezwaar/verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens.

Je kan je rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@dedriemusketiers.be

Je hebt het recht om een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel +32 (0)2 274 48 00

Fax +32 (0)2 274 48 35

E-mail contact@apd-gba.be