Algemene voorwaarden

De Drie Musketiers 
Heidestraat 1 
3980 Tessenderlo 
België 
E-mail: info@dedriemusketiers.be 

BTW BE 0718.915.302 

Artikel 1 – Algemene bepalingen 

De website van De Drie Musketiers biedt zijn klanten de mogelijkheid om de artikelen uit de webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webwinkel (“Klant”). Het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van De Drie Musketiers houdt in dat de Klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt. 

Artikel 2 – Prijs 

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en steeds inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. Indien leveringskosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De Drie Musketiers heeft steeds het recht om bestellingen te weigeren wanneer artikelen foutief online geprijsd staan. De Klant heeft hierbij steeds het recht zijn bestelling te annuleren of enkel de correct geprijsde artikelen aan te kopen. 

Artikel 3 – Bestellen en betalen

  • De Klant selecteert de artikelen en plaatst ze in het winkelmandje.  
  • Wanneer de bestelling volledig is gaat de Klant naar het winkelmandje waar hij een overzicht krijgt van de bestelling. 
  • Op de volgende pagina kan de Klant zich registreren of inloggen indien de Klant reeds gekend is. Tevens kan de Klant hier zijn afleveradres aanpassen en eventueel bestelnotities ingeven. De Klant krijgt nogmaals een overzicht van de bestelling en de verzendingskosten. 
  • De Klant kiest zijn betaalmethode: Bancontact, PayPal, KBC-betaalknop, Belfius-betaalknop 
  • De Klant bevestigt zijn bestelling

Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de Klant direct aan De Drie Musketiers gemeld te worden, zodat dit gecorrigeerd kan worden. 

Artikel 4 – Verzending en levering 

De gepersonaliseerde armbandjes worden in een briefomslag prior verzonden met Bpost. Deze verzendingen gebeuren gratis binnen België.  

Andere producten die in een standaard envelop passen, zoals schoenstickers, worden ook in een briefomslag prior verzonden met Bpost. Verzendkosten hiervoor bedragen €2 binnen België.

Alle andere artikelen uit de webwinkel worden verzonden via pakketpost van Bpost met tracking. De verzendingskosten hiervoor bedragen €5,95 en worden steeds afzonderlijk vermeld bij elke bestelling. Gratis pakketlevering voor bestellingen vanaf €75 binnen België. De levering van je pakket gebeurt normaal tussen de 3 en 5 werkdagen binnen België. Steeds na ontvangst van betaling. Verzendingskosten naar andere landen op aanvraag. 

De vermelde leveringstermijnen zijn louter indicatief en dus geenszins bindend. 

De Drie Musketiers is verantwoordelijk voor het pakket tot deze bij de Klant is geleverd. Nadien kan De Drie Musketiers niet meer verantwoordelijk geacht worden betreffende beschadiging, diefstal of verlies van goederen. De levering zal plaatsvinden binnen de wettelijke termijn van 30 dagen. Moest het binnen die termijn niet lukken, mag de Klant de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij anders afgesproken en of gecommuniceerd. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering moet door de Klant binnen de 8 dagen na levering worden gemeld aan De Drie Musketiers. 

Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. 

Artikel 5 – Herroepingsrecht 

De Klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van zijn aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de 14 kalenderdagen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag dat de Klant de zending heeft ontvangen. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant De Drie Musketiers via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat met alle erbij geleverde accessoires en gebruiksaanwijzingen, en in de originele verpakking. Indien het teruggestuurde artikel op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De Drie Musketiers zich het recht om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de artikelen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen. De Klant dient het artikel binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terug te zenden. De directe kosten voor het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de Klant. 

Gepersonaliseerde artikelen en solden kunnen niet worden teruggenomen. 

De verkoper verbindt zich ertoe binnen de 14 dagen na ontvangst van het artikel het door de Klant betaalde aankoopbedrag van het artikel (exclusief verzendingskosten) terug te betalen met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant zelf betaald heeft, tenzij de Klant instemt met een ander betaalmiddel. 
 
Bij niet-correcte terugzending conform het voorgaande zal de verkoper niet gehouden zijn tot betaling van enig bedrag en blijft het artikel eigendom van de Klant. Deze kan het dan binnen de 14 dagen op uitdrukkelijk verzoek van de Klant en op diens kosten laten terugbezorgen aan de Klant. Het risico van de terugzending van het artikel alsook de kost voor het terugzenden worden uitsluitend gedragen door de Klant.  

Artikel 6 – Omruiling 

Artikelen aangekocht via de webwinkel van De Drie Musketiers kunnen geruild worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag dat de Klant de zending heeft ontvangen. De Klant dient De Drie Musketiers van de wens tot omruiling per e-mail op de hoogte te brengen binnen de vooropgestelde termijn. 

Omruiling kan enkel indien de artikelen ongebruikt, onbeschadigd en in hun oorspronkelijke staat in de originele verpakking worden teruggezonden. Indien niet voldaan aan deze voorwaarden, behoudt De Drie Musketiers zich het recht tot weigering van ruiling. De Klant dient het artikel binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst terug te zenden. De directe kosten en het risico voor het terugzenden van de artikelen komen voor rekening van de Klant. 

Gepersonaliseerde artikelen kunnen niet worden omgeruild. 

Na akkoord tot omruiling zal de verkoper het nieuwe artikel verzenden naar de Klant, bijkomende verzendingskosten vallen ten laste van de Klant. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en klachten 

De aangeboden artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en verduidelijkt aan de hand van foto’s. Indien er zich typfouten voordoen in de beschrijving, dan berust dit op een menselijke, onvrijwillige fout en kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. 
Kleuren op de foto’s kunnen ook licht afwijken van de echte kleuren, mede door de kwaliteit van je beeldscherm. Ruilingen op basis van kleurafwijkingen kunnen dan ook niet aanvaard worden.  

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor letsels of schade voortkomend uit gebruik van onze artikelen.  

Voor meer info over aangeboden artikelen of voor het melden van klachten kan de Klant terecht op volgend e-mailadres: info@dedriemusketiers.be 

Artikel 8 – Bescherming persoonsgegevens 

De Drie Musketiers hecht het grootste belang aan de bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens van zijn Klanten. Zie ‘Privacy Policy’ voor meer informatie. 

Artikel 9 – Eigendomsrecht 

De teksten, de lay-out, de afbeeldingen en alle andere gegevens op deze website zijn beschermd door de wetgeving (nationaal en internationaal) van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, bewerkingen, vertalingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze website, in welke vorm of op welke manier ook, zijn enkel toegestaan mits voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van het auteursrecht. Niets van deze website mag opgeslagen, gebruikt of gelinkt worden zonder schriftelijk toestemming van De Drie Musketiers.